Daňový kalendář
Up Daňový kalendář Daňové aktuality

Rok 2002

Leden

24.1.2002 spotřební daň odvod daně za listopad 2001
25.1.2002 spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2001 * daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2001 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2001
31.1.2002 daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2001
daň z nemovitostí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2002

Únor

20.2.2002 daň z příjmů vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2001
25.2.2002 spotřební daň daňové přiznání za leden * daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za leden (pokud vznikl nárok) *odvod daně za prosinec 2001
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden
Březen
15.3.2002 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
25.3.2002 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor
spotřební daň daňové přiznání za únor * daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tec. benzinu a mazacích olejů za únor
27.3.2002 spotřební daň odvod daně za leden

Duben

2.4.2002 daň z příjmů přiznání daně a daň za rok 2001
15.4.2002 daň silniční záloha za 1. čtvrtletí
24.4.2002 spotřební daň odvod daně za únor
25.4.2002 spotřební daň daňové přiznání za březen * daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za březen
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
Květen
27.5.2002 spotřební daň daňové příznání za duben * Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za duben * odvod daně za březen
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben
31.5.2002 daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1000 Kč včetně) * splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
Červen
17.6.2002 daň z příjmů pololetní a čtvrtletní záloha na daň
24.6.2002 spotřební daň odvod daně za duben
25.6.2002 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen
spotřební daň daňové přiznání za květen * Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za květen
Červenec
1.7.2002 daň z příjmů přiznání k dani a daň za rok 2001 *Daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
15.7.2002 daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí
25.7.2002 spotřební daň daňové přiznání za červen *Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za červen * Odvod daně za květen
DPH daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
Srpen
26.8.2002 spotřební daň daňové přiznání za červenec *Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za červenec *Odvod daně za červen
DPH daňové přiznání a daň za červenec
Září
2.9.2002 daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1000,-Kč)
16.9.2002 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
24.9.2002 spotřební daň odvod daně za červenec
25.9.2002 spotřební daň daňové přiznání za srpen *Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za srpen
DPH daňové přiznání a daň za srpen
30.9.2002 daň z nemovitostí splatnost 3. splátky daně (Poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
Říjen
15.10.2002 daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí
25.10.2002 spotřební daň daňové přiznání za září. * Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za září. *Odvod daně za srpen
DPH daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
Listopad
25.11.2002 spotřební daň daňové přiznání za říjen. *Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za říjen. *Odvod daně za září
DPH daňové přiznání a daň za říjen
Prosinec
2.12.2002 daň z nemovitostí poslední splátka daně ( všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000,- Kč)
16.12.2002 daň z příjmů pololetní a čtvrtletní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad
27.12.2002 DPH daňové přiznání a daň za listopad
spotřební daň daňové přiznání za listopad. * Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a tech. benzinu a mazacích olejů za listopad. *Odvod daně za říjen
 

 

 

Pokud máte nějaké otázky ohledně těchto stránek, pak můžete kontaktovat autora na eMailu:  balounp@quick.cz. Rádi doplníme tyto stránky dle vašeho přání.
Copyright © 2001 Ekona
Last modified: října 02, 2002